تعرفه خدمات طراحی سایت

نوع خدمت مدت پشتیبانی رایگان مدت زمان تحویل (روز) قیمت فروش (تومان)
طراحی سایت فروشگاهی پلن طلایی ۱ سال

۲۵ روز کاری

۱۱،۸۰۰،۰۰۰

طراحی سایت فروشگاهی پلن نقره ای

۸ ماه

۲۰ روز کاری

۹،۷۰۰،۰۰۰

طراحی سایت فروشگاهی پلن برنزی

۶ ماه

۱۵ روز کاری

۶،۸۰۰،۰۰۰

طراحی سایت خدماتی پلن طلایی

۱ سال

۲۵ روز کاری

۱۱،۸۰۰،۰۰۰

طراحی سایت خدماتی پلن نقره ای

۸ ماه

۲۰ روز کاری

۹،۷۰۰،۰۰۰

طراحی سایت خدماتی پلن برنزی

۶ ماه

۱۵ روز کاری

۶،۸۰۰،۰۰۰

طراحی سایت شرکتی پلن طلایی

۱ سال

۲۰ روز کاری

۹،۸۰۰،۰۰۰

طراحی سایت شرکتی پلن نقره ای

۸ ماه

۱۵ روز کاری

۷،۷۰۰،۰۰۰

طراحی سایت شرکتی پلن برنزی

۶ ماه

۱۰ روز کاری

۵،۸۰۰،۰۰۰

سایت  فروشگاهی  چند فروشندگی (marketplace) با کد نویسی اختصاصی

۱ سال

۳۵ روز کاری

۱۹۶،۰۰۰،۰۰۰

سایت اختصاصی ویژه طلا ،جواهر و ارز

۱ سال

۲۰ روز کاری

۲۲،۰۰۰،۰۰۰

سایت اختصاصی ویژه کافی شاپ و رستوران

۱ سال

۲۰ روز کاری

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

طراحی سایت ویژه املاک

۱ سال

۲۰ روز کاری

۲۰،۰۰۰،۰۰۰