کارشناس محترم فروش خواهشمندیم قوانین و مقررات همکاری در سامانه آنلاین فروش دکتروب را با دقت مطالعه فرمایید . 

 • فقط مشتریانی که از طریق لینک اختصاصی شما ،وارد سامانه شده‌اند و اقدام به ثبت درخواست اولیه نموده‌اند ، به عنوان مشتری قطعی شما حساب میشوند.
 • هر مشتری که اولین بار با لینک اختصاصی کارشناس فروش مربوطه ثبت درخواست کند ، کلیه سفارشات بعدی آن مشتری از تاریخ ثبت اولین درخواست به بعد ، فقط به نام همان کارشناس فروش ثبت خواهد شد .
 • پورسانت حاصل از فروش دقیقا طبق جداول موجود در سایت محاسبه و پرداخت میگردد .
 • در صورت عدم صحت اطلاعات وارد شده مشتری درفرم ثبت درخواست عقد قرارداد مشتری ،فایل مشتری مذکور برای همیشه از پروفایل کاربری کارشناس فروش مربوطه حذف میگردد .
 • درصورت درخواست عقد قرارداد رسمی با مشتری بر روی سربرگ شرکت ، در زمان ثبت درخواست عقد قرارداد حتما گزینه قرارداد رسمی انتخاب گردد.
 • کلیه مواردی که در متن نمونه قراردادها در سایت موجود میباشد ، فقط مورد تایید است و هرگونه تعهدی از سمت کارشناس فروش به مشتری خارج از متن قراردادهای حاظر در سایت مورد تایید نمیباشد .
 • توافقات خارج از متن قراردادها با مشتری فقط با تایید سامانه بعد از مذاکره با مشتری مورد تایید میباشد .
 • وجوه پرداختی به سامانه فقط از طریق درگاه آنلاین سامانه و یا حساب معرفی شده در بخش قراردادهای سایت مورد تایید است .
 • پرداخت کامل پورسانت کارشناس فروش پس از تایید قطعی واریز پیش پرداخت مشتری انجام میگیرد .
 • مبالغ پرداختی به حساب کارشناسان فروش فقط به حساب شخصی خود کارشناس واریز میگردد و هیچ گونه شماره حساب دیگری مورد قبول نمیباشد .
 • دریافت حقوق ثابت فقط در صورت رسیدن به تارگت های تعریف شده از ۶ تا ۱۰ میلیون تومان به حساب کارشناس فروش واریز میگردد.
 • جلسه فنی حضوری در دفتر مشتری ، فقط در صورت ثبت درخواست جلسه حضوری ، ۲۴ ساعت قبل از جلسه در سامانه امکان پذیر میباشد.
 • جلسه فنی حضوری در دفتر شرکت دکتروب ، فقط در صورت ثبت درخواست جلسه حضوری ، ۲۴ ساعت قبل از جلسه در سامانه امکان پذیر میباشد.